Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M ( 0 ; − 1 ; 2 ) và hai đường thẳng d 1 ​ : 1 x − 1 ​ = − 1 y + 2 ​ = 2 z − 3 ​ , d 2 ​ : 2 x + 1 ​ = − 1 y − 4 ​ = 4 z − 2 ​ . Phương trình đường thẳng đi qua M, cắt cả d 1 ​ và d 2 ​ là:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm  và  hai đường thẳng . Phương trình đường thẳng đi qua M, cắt cả  và  là: 

R. Robo.Ctvx5

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi Δ là đường thẳng cần tìm. Ta có M , A , B thẳng hàng . Suy ra MB = ( − 9 ; 9 ; − 16 ) . Đường thẳng Δ đi qua điểm M ( 0 ; − 1 ; 2 ) , một VTCP có phương trình là: 9 x ​ = − 9 y + 1 ​ = 16 z − 2 ​

Gọi  là đường thẳng cần tìm.
capital delta intersection italic d subscript 1 equals italic A open parentheses italic t subscript 1 plus 1 semicolon − italic t subscript 1 − 2 semicolon 2 italic t subscript 1 plus 3 close parentheses comma capital delta intersection italic d subscript 2 equals B open parentheses 2 italic t subscript 2 − 1 semicolon − italic t subscript 2 plus 4 semicolon 4 italic t subscript 2 plus 2 close parentheses
stack italic M italic A with rightwards arrow on top equals open parentheses italic t subscript 1 plus 1 semicolon − italic t subscript 1 − 1 semicolon 2 italic t subscript 1 plus 1 close parentheses comma stack italic M B with rightwards arrow on top equals open parentheses 2 italic t subscript 2 − 1 semicolon − italic t subscript 2 plus 5 semicolon 4 italic t subscript 2 close parentheses
Ta có  thẳng hàng

not stretchy left right double arrow stack italic M italic A with rightwards arrow on top equals italic k stack italic M B with rightwards arrow on top not stretchy left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell italic t subscript 1 plus 1 equals italic k open parentheses 2 italic t subscript 2 − 1 close parentheses end cell row cell − italic t subscript 1 − 1 equals italic k open parentheses − italic t subscript 2 plus 5 close parentheses end cell row cell 2 italic t subscript 1 plus 1 equals 4 italic k italic t subscript 2 end cell end table close not stretchy left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell italic t subscript 1 equals 7 over 2 end cell row cell italic k equals − 1 half end cell row cell italic k italic t subscript 2 equals 2 end cell end table not stretchy left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell italic t subscript 1 equals 7 over 2 end cell row cell italic t subscript 2 equals − 4 end cell end table close close.
Suy ra .
Đường thẳng  đi qua điểm , một VTCP italic u with not stretchy rightwards arrow on top equals left parenthesis 9 semicolon − 9 semicolon 16 right parenthesis có phương trình là:

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A ( 3 ; 4 ; 2 ) , B ( − 1 ; − 2 ; 2 ) và G ( 1 ; 1 ; 3 ) là trọng tâm của tam giác ABC. Tọa độ điểm C là?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG