Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểmM (3;3;-2) và hai đường thẳng d 1 ​ : 1 x − 1 ​ = 3 y − 2 ​ = 1 z ​ ; d 2 ​ : − 1 x + 1 ​ = 2 y − 1 ​ = 4 z − 2 ​ Đường thẳng d đi qua M cắt d 1 , d 2 lần lượt tại A và B. Tính độ dài đoạn thẳng AB ?

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểmM (3;3;-2) và hai đường thẳng

 Đường thẳng d đi qua M cắt d1, d2 lần lượt tại A và B. Tính độ dài đoạn thẳng AB ?

  1. AB = 2

  2. AB = 3

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.AB = 3

ĐÁP ÁN B. AB = 3 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai mặt phẳng: 2 x − m y + 3 z − 6 + m = 0 và ( m + 3 ) x − 2 y + ( 5 m + 1 ) z − 10 = 0 Với giá trị nào của m thì hai mặt phẳng song song; trùng nhau; cắt nhau; vuông góc.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG