Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm M (3;-1;-2) và mặt phẳng ( α ) : 3x -y+2z+4=0 . Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua M và song song với ( α ) ?

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm M   (3;-1;-2) và mặt phẳng : 3x -y+2z+4=0.  Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua M và
song song với  ?

  1. 3x+y-2z-14=0

  2. 3x-y+2z+6=0

  3. 3x-y+2z-6=0

  4. 3x-y-2z+6=0

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.3x-y+2z-6=0

ĐÁP ÁN C. 3x-y+2z-6=0 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian , biết mặt phẳng cắt mặt cầu : theo đường tròn giao tuyến có bán kính . Giá trị là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG