Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(90;-1-2) và hai đường thẳng: d 1 ​ : 1 x − 1 ​ = − 1 y + 2 ​ = 2 z − 3 ​ , d 2 ​ : 2 x + 1 ​ = − 1 y − 4 ​ = 4 z − 2 ​ . Phương trình đường thẳng đi qua M, cắt cả d 1 và d 2 là:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(90;-1-2) và hai đường thẳng: 

. Phương trình đường thẳng đi qua M, cắt cả d1 và d2 là: 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. 9 x ​ = − 9 y + 1 ​ = 16 z − 2 ​

ĐÁP ÁN C. 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f(x)liên tục trên R và có đồ thị như hình sau: I). Hàm số nghịch biến trên khoảng (0;1). (II). Hàm số đồng biến trên khoảng (-1;2). (III). Hàm số có ba điểm cực trị. (IV)...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG