Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm K ( 2 ; 4 ; 6 ) , Gọi K ′ là hình chiếu vuông góc của điểm K lên trục Oz, khi đó trung điểm OK' có tọa độ là

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm , Gọi là hình chiếu vuông góc của điểm K lên trục Oz, khi đó trung điểm OK' có tọa độ là

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hướng dẫn giải Tọa độ hình chiếu K ′ ( 0 ; 0 ; 6 ) ⇒ trung điểm của đoạn OK' có tọa độ là ( 0 ; 0 ; 3 ) Chọn đáp án D

Hướng dẫn giải

Tọa độ hình chiếu trung điểm của đoạn OK' có tọa độ là 

Chọn đáp án D

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz cho tam giác ABC: biết A ( 2 , 4 , − 3 ) ; A B ⇀ = ( − 3 , − 1 , 1 ) ; A C ⇀ = ( 2 , − 6 , 6 ) . Tìm tọa độ vector trung tuyến A M ⇀

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG