Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A (1; − 2; 3) và hai mặt phẳng ( P ):x + y + z + 1 = 0, ( Q ): x −y + z − 2 = 0. Phương trình nào dưới đây là phương trình đường thẳng đi qua A , song song với ( P ) và ( Q )?

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A  (1; − 2; 3) và hai mặt phẳng    (P):x + y + z + 1 = 0,    (Q): x−y + z − 2 = 0. Phương trình nào dưới đây là phương trình đường thẳng đi qua A, song song với    (P) và    (Q)?

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = 1 + t y = − 2 z = 3 − t ​

ĐÁP ÁN D. 

4

Câu hỏi tương tự

Trong không gian tọa độ Oxyz , cho M ( 2 ; 0; 0 ) , N (1;1;1 ) . Mặt phẳng (p) thay đổi qua M , N cắt các trục Ox , Oy lần lượt tại B ( 0 ; b ; 0 ) , C (0 ; 0 ; c ) ( b > 0 . c > 0 ) . Hệ thức ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG