Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai mặt phẳng (P): 2x+y-z-1=0 và (Q): x-2y+z-5=0 . Khi đó, giao tuyến của (P) và (Q) có một vectơ chỉ phương là:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai mặt phẳng (P): 2x+y-z-1=0 và (Q): x-2y+z-5=0. Khi đó, giao tuyến của (P) và (Q) có một vectơ chỉ phương là:

  1.  = (1;3;5)

  2.  = (-1; 3; - 5)

  3.  = (2;1;-1)

  4.  = (1;-2;1)

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. u = (1;3;5)

ĐÁP ÁN A.  = (1;3;5)

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho t ứ di ệ n O A BC c o ˊ O A = OB = OC = a v ả d ô i m ộ t vu ô ng g ó c. O I C ⊥ ( A BC ) t ạ i H . G ọ i A 1 ​ , B 1 ​ , C i ​ l ầ n l ượ l à hinh chi ể u c ủ a H l ề n c á c m ã t (OBC), (OAC), ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG