Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai mặt phẳng (P): 2x-3y+4z+20=0 và (Q): 4x-13y-6z+40=0. Vị trí tương đối của (P) và (Q) là:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai mặt phẳng (P): 2x-3y+4z+20=0 và (Q): 4x-13y-6z+40=0. Vị trí tương đối của (P) và (Q) là:

  1. Song song.

  2. Trùng nhau.

  3. Cắt nhưng không vuông góc.

  4. Vuông góc.

R. Robo.Ctvx2

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Mặt phẳng (P) có VTPT n P ​ ​ = ( 2 ; − 3 ; 4 ) , mặt phẳng (Q) có VTPT n Q ​ ​ = ( 4 ; − 13 ; − 6 ) . Ta có 4 2 ​  = − 13 − 3 ​ . Do đó (P) cắt (Q). Lại có n p ​ ​ ⋅ n Q ​ ​ = 2 ⋅ 4 + ( − 3 ) ⋅ ( − 13 ) + 4 ⋅ ( − 6 ) = 23  = 0 . Chọn C.

Mặt phẳng (P) có VTPT , mặt phẳng (Q) có VTPT .

Ta có . Do đó (P) cắt (Q).

Lại có .

Chọn C.

1

Câu hỏi tương tự

Xác định vị trí tương đối của hai mặt phẳng ( α ) và ( β ) trong mỗi trường hợp sau đây: ( α ) : 3 x + y − 3 = 0 , ( β ) : x + 3 y + 3 z = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG