Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai đường thẳng d 1 ​ : 1 x ​ = 1 y − 1 ​ = 3 z − 3 ​ v a ˋ d 2 ​ : 1 x − 1 ​ = 2 y − 1 ​ = 5 z − 4 ​ . Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa d 1 và song song với d 2 .

Trong không gian với hệ tọa độ  Oxyz  cho hai đường thẳng  .

 Viết phương trình mặt phẳng    (P) chứa d1 và song song với d2.

  1. x - y - 2z - 7 =0 

  2. x + 2y - z - 1= 0 

  3. x - y - 2z +7=0 

  4. x +2y-z+1=0

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.x +2y-z+1=0

ĐÁP ÁN D. x +2y-z+1=0 

1

Câu hỏi tương tự

Cho mp ( α ) : 2x - y + z + 1 = 0, P(3;1;0), Q(-9;4;9). Tìm điểm M ∈ mp ( α ) sao cho ∣ MP − MQ ∣ đạt giá trị lớn nhất.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG