Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai vectơ a ( 2 ; 1 ; 0 ) v a ˋ b ( − 1 ; 0 ; − 2 ) . Tính cos ( a , b )

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai vectơ  . Tính

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. cos ( a , b ) = 5 − 2 ​

ĐÁP ÁN B. 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ , cho tam giác ABCcó . Viết phương trình mặt cầu có tâm là Avà đi qua trọng tâm Gcủa tam giác ABC.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG