Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai mặt phẳng ( α ) : x − y 2 z − 1 = 0 v a ˋ ( β ) : x + 2 y − z + 2 = 0 . Tính góc giữa hai mặt phẳng ( α ) v a ˋ ( β ) .

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai mặt phẳng . Tính góc giữa hai mặt phẳng .

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho 3 vector a , b , c đều khác 0 .Trong hệ trục chuẩn Oxyz:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG