Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hình vuông ABCD có đỉnh A(1;2;1) và đường chéo BD có phương trình . Tọa độ đỉnhC của hình vuông là:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hình vuông ABCD có đỉnh A(1;2;1) và đường chéo BD có phương trình fraction numerator x minus 3 over denominator 4 end fraction equals fraction numerator y over denominator negative 1 end fraction equals z over 1. Tọa độ đỉnh C của hình vuông là:

  1. (-1;1;2)

  2. (1;-1;2)

  3. (1;-1;-2)

  4. (1;1;-2)

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ , cho , , . Biết rằng là hình bình hành, khi đó tọa độ điểm là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG