Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A ( 0 ; 1 ; 2 ) , B ( 1 ; 2 ; 1 ) , C ( 4 ; 3 ; m ) . Tìm m để 4 điểm O,A,B,C đồng phẳng

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm . Tìm m để 4 điểm O,A,B,C đồng phẳng
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Để 4 điểm O;A;B;C đồng phẳng thì C ∈ ( O A B ) Ta có O A = ( 0 ; 1 ; − 2 ) , OB = ( 1 ; 2 ; 1 ) , suy ra n ( O A B ) ​ = [ O A , OB ] = ( 5 ; − 2 ; − 1 ) Phương trình của mặt phẳng (OAB) là 5 x − 2 y − z = 0 Để điểm C thuộc (OAB) thì 5.4 − 2.3 − m = 0 ⇔ m = 14 Chọn đáp án D

Để 4 điểm O;A;B;C đồng phẳng thì 

Ta có , suy ra 

Phương trình của mặt phẳng (OAB) là 

Để điểm C thuộc (OAB) thì 

Chọn đáp án D
 

1

Câu hỏi tương tự

Trongkh o ˆ nggian O x yz ,chomặtphẳng ( P ) : x − 2 y + z − 5 = 0 . Đ iểmn a ˋ od ư ới đ a ˆ ythuộc ( P ) ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG