Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A (1;2-1), B(-2;1;1), C(4;1;7). Tính bán kính R của mặt cầu đi qua 4 điểm O, A, B, C

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A (1;2-1), B(-2;1;1), C(4;1;7). Tính bán kính R của mặt cầu đi qua 4 điểm O, A, B, C

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. R = 2 83 ​ ​ Phương pháp: Viết phương trình mặt phẳng trung trực của OA, OB, OC. Tìm giao điểm I của 3 mặt phẳng đó I là tâm mặt cầu cần tìm. Có R = OI Cách giải:

ĐÁP ÁN C.  

Phương pháp: Viết phương trình mặt phẳng trung trực của OA, OB, OC. Tìm giao điểm I của 3 mặt phẳng đó I là tâm mặt cầu cần tìm. Có R = OI

Cách giải:

2

Câu hỏi tương tự

Trong m ặ t ph ẳ ng v ớ i h ệ t ọ a độ ( O x y ) , cho tam gi á c A BC ngo ạ i ti ế p đườ ng tr ò n t â m J ( 2 ; 1 ) . Bi ế t đườ ng cao xu ấ t ph á t t ừ đỉ nh A c ủ a tam gi á c A BC c ó ph ươ ng t...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG