Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm A(-1;0;1), B(1;2;-1), C(-1;2;3) và I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . Tính bán kính R mặt cầu (S) có tâm I và tiếp xúc với mặt phẳng ( Oxz ).

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz,  cho ba điểm A(-1;0;1), B(1;2;-1), C(-1;2;3) và I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Tính bán kính R mặt cầu    (S) có tâm I và tiếp xúc với mặt phẳng    (Oxz).

  1. R = 4

  2. R = 3

  3. R = 5

  4. R = 2

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.R = 2

ĐÁP ÁN D. R = 2 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai mặt phẳng: 2 x − m y + 3 z − 6 + m = 0 và ( m + 3 ) x − 2 y + ( 5 m + 1 ) z − 10 = 0 Với giá trị nào của m thì hai mặt phẳng song song; trùng nhau; cắt nhau; vuông góc.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG