Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(3;0;0), B(0;–4;0), C(0;0;4). Viết phương trình mặt phẳng (R) đi qua ba điểm A, B, C.

 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(3;0;0), B(0;–4;0), C(0;0;4). Viết phương trình mặt phẳng (R) đi qua ba điểm A, B, C.

  1.  (R) : 4x – 3y + 3z – 12 = 0

  2. (R) : 4x + 3y + 3z + 12 = 0

  3. (R) :  3x – 4y + 4z – 12 = 0

  4. (R) : 3x + 4y + 4z + 12 = 0.

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP AN A. (R) : 4x – 3y + 3z – 12 = 0

ĐÁP AN A.  (R) : 4x – 3y + 3z – 12 = 0 

1

Câu hỏi tương tự

Trong̣ không̣ gian vớihệ trục tọa độ Oxyz.Lập phương trình mặt cầu (S). Biết mặt cầu (S) tiếp xúc vớihai mặt phẳng ( α 1 ​ ) : 6 x − 3 y − 2 z − 35 = 0 và ( α 2 ​ ) : 6 x − 3 y − 2 z + 63 = 0 ; điểm A...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG