Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm A (1;2;3) ,B( -1;4;2) , C(0;1;3). Tính diện tích đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm A (1;2;3) ,B( -1;4;2) , C(0;1;3). Tính diện tích đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

  1. S equals fraction numerator 11 straight pi over denominator 2 end fraction

  2. S equals fraction numerator 11 straight pi over denominator 4 end fraction

  3. S equals fraction numerator 7 straight pi over denominator 4 end fraction

  4. S equals fraction numerator 21 straight pi over denominator 4 end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Một khúc gỗ có dạng với độ dài các cạnh được cho như hình vẽ bên. Tính thể tích V khối đa diện tương ứng.

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG