Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz chc ba điểm A(1;1;0),B(0;2;0), C(0;0;2). Viết phương trình mạ̣t phẳng (P) qua gốc tọa độ O và vuông góc với BC. Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng AC với mặt phẳng (P).

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz chc ba điểm A(1;1;0),B(0;2;0), C(0;0;2). Viết phương trình mạ̣t phẳng (P) qua gốc tọa độ O và vuông góc với BC. Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng AC với mặt phẳng (P).

R. Robo.Ctvx11

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có : BC = − 2 ( 0 ; 1 ; − 1 ) . (P) qua O và vuônggóc với BC nên nhận BC làm vectơ pháp tuyến. Phương trình mặt phã̉ng (P) có dạng: y-z=0. Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng AC với mặt phẳng (P) Đường thẳng AC nhận A C làm vecto pháp tuyến có phương trình: . Tham số t ứng với giao điếm M=AC∩(P) là nghiệm của hương trình:

Ta có : . (P) qua O và vuông góc với BC nên nhận làm vectơ pháp tuyến. Phương trình mặt phã̉ng (P) có dạng: y-z=0.
Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng AC với mặt phẳng (P)
Đường thẳng AC nhận  làm vecto pháp tuyến có phương trình: open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals 1 minus t end cell row cell y equals 1 minus t end cell row cell z equals 2 t end cell end table close.

Tham số t ứng với giao điếm M=AC∩(P) là nghiệm của hương trình: 1 minus t minus 2 t equals 0 left right double arrow t equals 1 third rightwards double arrow M open parentheses 2 over 3 semicolon 2 over 3 semicolon 2 over 3 close parentheses

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chữ nhật ABCD có AB, AD tiếp xúc với đường tròn (C) có phương trình: x 2 + y 2 + 4 x − 6 y + 9 = 0 ,đường thẳng AC cắt (C) tại M ( − 5 16 ​ ; 5 23 ​ ) và N, với N ∈ O y . Biết S △ A N D ​ = 1...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG