Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ , Mặt phẳng đi qua ba điểm , , có phương trình là:

Trong không gian với hệ tọa độ , Mặt phẳng đi qua ba điểm , ,  có phương trình là:

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có , , đi qua có có dạng .

Ta có , ,

 đi qua  có   có dạng .

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian , cho hai mặt phẳng ; . Vị trí tương đối của là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG