Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ , khoảng cách từ điểm đến đường thẳng là:

Trong không gian với hệ tọa độ , khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng  là:

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có đường thẳng . Suy ra . Nên .

Ta có đường thẳng

.

 Suy ra .

Nên .

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ cho tam giác có Phương trình đường trung tuyến của tam giác là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG