Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ , cho véc tơ , . Tìm tất cả giá trị của để góc giữa hai vectơ , bằng .

Trong không gian với hệ tọa độ , cho véc tơ , . Tìm tất cả giá trị của  để góc giữa hai vectơ ,  bằng .

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có .

Ta có  

 

 

 

.

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian , cho mặt phẳng đi qua giao tuyến của hai mặt phẳng và . Tính .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG