Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ O x yz , cho đường thẳng d : 1 x + 1 ​ = 3 y − 2 ​ = − 2 z ​ ,vectơ nào dưới đây là véc tơ chỉ phương của đường thẳng d ?

Trong không gian với hệ tọa độ , cho đường thẳng , vectơ nào dưới đây là véc tơ chỉ phương của đường thẳng ?
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đápán A

Đáp án A

1

Câu hỏi tương tự

Một mảnh đất hình chữ nhật có hiệu chiều dài và chiều rộng là 6m. Nếu tăng mỗi chiều lên 2m thì diện tích sẽ tăng 64 m 2 . Hỏi kích thước mỗi chiều là bao nhiêu.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG