Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ O x yz , cho mặt cầu ( S ) : ( x − 5 ) 2 + ( y − 1 ) 2 + ( z + 2 ) 2 = 16 . Bán kính của mặt cầu ( S ) là

Trong không gian với hệ tọa độ , cho mặt cầu. Bán kính của mặt cầu
 

  1. 4

  2. 16

  3. 7

  4. 5

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Ta có R = 16 ​ = 4

Đáp án A

Ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Một người đi xe đạp từ địa điểm A đến địa điểm B , quãng đường AB dài 24km . Khi đi từ B trở về A người đó tăng vận tốc thêm 4km so với lúc đi , vì vậy thời gian về ít hơn thời gian đi 30 phút . Tính ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG