Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ , cho điểm , đường thẳng : và mặt phẳng : . Đường thẳng qua vuông góc với và song song với có phương trình tham số là:

Trong không gian với hệ tọa độ , cho điểm , đường thẳng :  và mặt phẳng                             : . Đường thẳng  qua  vuông góc với  và song song với  có phương trình tham số là :

  1. :.        

  2. :.

  3. : .

  4. :.

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đường thẳng có vectơ chỉ phương . Mặt phẳng có vectơ pháp tuyến . Đường thẳng qua vuông góc với và song song với nên có vectơ chỉ phương hay . Vậy phương trình đường thẳng là: .

Đường thẳng  có vectơ chỉ phương .

Mặt phẳng  có vectơ pháp tuyến .

Đường thẳng  qua  vuông góc với  và song song với  nên có vectơ chỉ phương  hay .

Vậy phương trình đường thẳng  là: .

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ cho tam giác có Phương trình đường trung tuyến của tam giác là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG