Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ , cho điểm và mặt phẳng . Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua và song song với :

Trong không gian với hệ tọa độ , cho điểm  và mặt phẳng . Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua  và song song với :

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Mặt phẳng qua song song với có phương trình là: hay . Vậy phương trình mặt phẳng cần tìm là: . Chọn C.

Mặt phẳng qua  song song với  có phương trình là:

 hay .

Vậy phương trình mặt phẳng cần tìm là: .

Chọn C.

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ trục tọa độ phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm và là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG