Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ , cho điểm và đường thẳng d có phương trình . Phương trình của đường thẳng đi qua điểm M , cắt và vuông góc với đường thẳng d là:

Trong không gian với hệ tọa độ begin mathsize 16px style O x y z end style ,cho điểm begin mathsize 16px style M open parentheses 2 semicolon space 1 semicolon space 0 close parentheses end style và đường thẳng d có phương trình  begin mathsize 16px style d colon fraction numerator x minus 1 over denominator 2 end fraction equals fraction numerator y plus 1 over denominator 1 end fraction equals fraction numerator z over denominator negative 1 end fraction end style . Phương trình của đường thẳng begin mathsize 16px style increment end style  đi qua điểm M, cắt và vuông góc với đường thẳng d là:

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

có VTCP . Gọi . Suy ra và . Do đó, qua có VTCP , chọn là VTCP của nên phương trình của đường thẳng là: .

  có VTCP  .

Gọi  . Suy ra  và .

Do đó,   qua  có VTCP , chọn  là VTCP của  nên phương trình của đường thẳng  là: .

1

Câu hỏi tương tự

Cho t ứ di ệ n OABC c ó OA,OB , OC đô i m ộ t vu ô ng g ó c v ơ i nhau v à OA=a,OB=a 2 ,OC=c(a>0,c>0) . G ọ i D l à đỉ nh đô i di ệ n đì nh () c ủ a h ì nh ch ừ nh ậ t OADB,M l à trung đ i ể m c...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG