Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai đường thẳng . Gọi là tập tất cả các số sao cho và chéo nhau và khoảng cách giữa chúng bằng . Tính tổng các phần tử của .

Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai đường thẳng . Gọi  là tập tất cả các số  sao cho  và  chéo nhau và khoảng cách giữa chúng bằng . Tính tổng các phần tử của .

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

đi qua điểm , có vectơ chỉ phương . đi qua điểm , có vectơ chỉ phương . ; . và chéo nhau khi và chỉ khi . Mặt khác . Khi đó tổng các phần tử của là .

 đi qua điểm , có vectơ chỉ phương .

 đi qua điểm , có vectơ chỉ phương .

; .

 và  chéo nhau khi và chỉ khi .

Mặt khác  

 

 .

Khi đó tổng các phần tử của  là .

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho đường thẳng và điểm . Mặt phẳng qua và vuông góc với đường thẳng có phương trình là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG