Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai điểm . Tìm tất cả các giá trị thực của tham số mđể hai điểm Avà Bnằm khác phía so với mặt phẳng .

Trong không gian với hệ tọa độ begin mathsize 16px style O x y z end style , cho hai điểm begin mathsize 16px style A open parentheses 1 semicolon space 2 semicolon minus 3 close parentheses comma space B open parentheses 2 semicolon space 0 semicolon minus 1 close parentheses end style  . Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hai điểm A  và B  nằm khác phía so với mặt phẳng begin mathsize 16px style x plus 2 y plus m z plus 1 equals 0 end style  .

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ ,phương trình mặt cầu đi qua hai điểm và có tâm thuộc trục Ozlà

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG