Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ cho hai điểm và đường thẳng . Điểm trên sao cho là:

Trong không gian với hệ tọa độ  cho hai điểm  và đường thẳng . Điểm  trên  sao cho  là:

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương trình tham số đường thẳng . Ta có: Chọn D.

Phương trình tham số đường thẳng .

Ta có:

 

Chọn D.

2

Câu hỏi tương tự

Trong không gian cho điểm và mặt phẳng Mặt cầu tâm tiếp xúc với tại điểm Tọa độ điểm là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG