Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ ,cho bốn điểm và . Tìm độ dài đường cao của tứ diện ABCDvẽ từ đỉnh D?

Trong không gian với hệ tọa độ  begin mathsize 16px style O x y z end style ,cho bốn điểm begin mathsize 16px style A open parentheses 2 semicolon space 0 semicolon space 0 close parentheses comma space B open parentheses 0 semicolon space 4 semicolon space 0 close parentheses comma space C open parentheses 0 semicolon space 0 semicolon minus 2 close parentheses end style   và begin mathsize 16px style D open parentheses 2 semicolon space 1 semicolon space 3 close parentheses end style  . Tìm độ dài đường cao của tứ diện ABCD vẽ từ đỉnh D?

  1. begin mathsize 16px style 1 third end style   

  2. begin mathsize 16px style 5 over 9 end style     

  3. begin mathsize 16px style 2 end style   

  4. begin mathsize 16px style 5 over 3 end style   

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có phương trình mặt phẳng là . Gọi là hình chiếu của trên mặt phẳng thì là đường cao của tứ diện . Ta có là khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng . .

Ta có phương trình mặt phẳng   là  .

Gọi   là hình chiếu của   trên mặt phẳng   thì   là đường cao của tứ diện  . Ta có   là khoảng cách từ điểm   đến mặt phẳng  .

 .

2

Câu hỏi tương tự

Cho h ì nh ch ó p S.ABCD c ó SA⊥(ABCD) , đá y ABCD l à hinh vu ô ng c ạ nh a . Tr ê n c ạ nh BC,CD lây lân l ượ t c á c đ i ể m M,N . Đặ t CM=x , CN=y (0<x,y<a) Tim h ệ th ứ c gi ữ a x v à y ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG