Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ 0xyz , cho tam giác ABC có A ( 1 ; − 1 ; 0 ) , B ( 2 ; 3 ; 1 ) , C ( 3 ; 1 ; − 4 ) .Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là:

Trong không gian với hệ tọa độ 0xyz , cho tam giác ABC có . Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là:
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D Ápdụng công thức trọng tâm ⎩ ⎨ ⎧ ​ x G ​ = 3 x A ​ + x B ​ + x C ​ ​ y G ​ = 3 y A ​ + y B ​ + y C ​ ​ z G ​ = 3 z A ​ + z B ​ + z C ​ ​ ​ ⇔ ⎩ ⎨ ⎧ ​ x G ​ = 3 1 + 2 + 3 ​ = 2 y G ​ = 3 − 1 + 3 + 1 ​ = 1 z G ​ = 3 0 + 1 − 4 ​ = − 1 ​ ⇒ G ( 2 ; 1 ; − 1 )

Đáp án D

Áp dụng công thức trọng tâm 
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) , liên tục trên Rvà có bảng biến thiên như hình bên. Tìm số nghiệm thực của phương trình 2 f ( x ) + 7 = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG