Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ 0xyz, cho mặt cầu (S) :x 2 +(y+2) 2 +(z-2) 2 =8 . Tính bán kính R của (S)

Trong không gian với hệ tọa độ 0xyz, cho mặt cầu    (S) :x2+(y+2)2+(z-2)2 =8 .  Tính bán kính R của    (S)

  1. R =8 

  2. R = 4

  3. R = 64

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. R = 2 2 ​ R = 2 2 ​

ĐÁP ÁN B.  

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(10; 2; –1) và đường thẳng d có phương trình: 2 x − 1 ​ = 1 y ​ = 3 z − 1 ​ .Lập phương trình mặt phẳng (P) đi qua A, song song với d và khoảng cách từ d...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG