Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian tọa độ Oxyz, tọa độ điểm G′ đối xứng với điểm G(5; − 3;7) qua trục Oy là

Trong không gian tọa độ Oxyz, tọa độ điểm G′ đối xứng với điểm G(5; − 3;7) qua trục Oy là

  1. G'(-5;0;-7)

  2. G'(-5;-3;-7)

  3. G'(5;3;7)

  4. G'(-5;3;-7)

R. Robo.Ctvx30

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Hình chiếu vuông góc của điểm G(5;-3;7) lên trục Oy là H(0;-3;0). Vì G' đối xứng với G qua trục Oy nên H là trung điểm của đoạn GG' nên tọa độ của điểm G' là Vậy toa đổ điểm G' (-5;-3;-7).

Chọn B

Hình chiếu vuông góc của điểm G(5;-3;7) lên trục Oy là H(0;-3;0).

Vì G' đối xứng với G qua trục Oy nên H là trung điểm của đoạn GG' nên tọa độ của điểm G' là 

display style open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em rowspacing 4 pt end attributes row cell x subscript G to the power of straight prime end exponent end subscript equals 2 x subscript H end subscript minus x subscript G end subscript equals negative 5 end cell row cell y subscript G to the power of straight prime end exponent end subscript equals 2 y subscript H end subscript minus y subscript G end subscript equals negative 3 end cell row cell z subscript G T end subscript equals 2 z subscript H end subscript minus z subscript sigma subscript i end subscript end subscript equals negative 7 end cell end table close

Vậy toa đổ điểm G' (-5;-3;-7).

2

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm A (2;-1;0) lên mặt phẳng là

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG