Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian tọa độ , cho 2 đường thẳng , Mặt phẳng song song với và khoảng cách từ đến bằng 2 lần khoảng cách từ đến . Tính .

Trong không gian tọa độ , cho 2 đường thẳng ,

Mặt phẳng  song song với  và khoảng cách từ  đến  bằng 2 lần khoảng cách từ  đến .

Tính .

  1.  hay .

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đường thẳng đi qua điểm và có vtcp là . Đường thẳng đi qua điểm và có vtcp là . có VTPT là: nên có phương trình: Ta có: Vậy hay .

Đường thẳng  đi qua điểm  và có vtcp là .

Đường thẳng  đi qua điểm  và có vtcp là .

 có VTPT là:  nên có phương trình:

Ta có:

Vậy  hay .

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian mặt phẳng cắt trục và đường thẳng lần lượt tại và Phương trình mặt cầu có đường kính là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG