Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz , véc-tơ a ( 1 ; 3 ; − 2 ) vuông góc với véc-tơ nào sau đây?

Trong không gian Oxyz, véc-tơ  vuông góc với véc-tơ nào sau đây?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Ta có: a . p ​ = 1.1 + 3.1 + ( − 2 ) .2 = 0 ⇔ a ⊥ p ​ ⇒ Chọn D

Chọn D

Ta có: 

Chọn D

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian , cho tam giác với , và . Gọi là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác. Khi đó bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG