Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz, tính khoảng cách từ M(1;2;-3) đến mặt phẳng (P): x+2y+2z-10=0

Trong không gian Oxyz, tính khoảng cách từ M(1;2;-3) đến mặt phẳng (P): x+2y+2z-10=0

  1. 3

R. Roboteacher9

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

d ( M , ( P )) ​ = 1 2 + 2 2 + 2 2 ​ ∣ 1 + 2.2 − 2.3 − 10 ∣ ​ = 3 11 ​ Chọn A.

Chọn A.

1

Câu hỏi tương tự

Goi (α) là măt phẳng đi qua điểm M(3;0;0) và nhận n ⃗(1,2,3) làm véc tơ pháp tuyến. Phương trình mặt phẳng (α) là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG