Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz tìm phương trình mặt phẳng ( α ) cắt ba trục Ox, Oy, Oz lần lượt tại 3 điểm A (-3; 0; 0), B(0;4;0), C(0;0;-2)

Trong không gian Oxyz tìm phương trình mặt phẳng  cắt ba trục Ox, Oy, Oz lần lượt tại 3 điểm A (-3; 0; 0), B(0;4;0), C(0;0;-2)

  1. 4x + 3y - 6z + 12 = 0 

  2. 4x + 3y + 6z + 12 = 0 

  3. 4x - 3y + 6z - 12 = 0 

  4. 4x - 3y + 6z + 12 = 0 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.4x -3y +6z + 12 = 0 Mặt phẳng ( α ) có phương trình là:

ĐÁP ÁN D. 4x - 3y + 6z + 12 = 0  

Mặt phẳng  có phương trình là: 

1

Câu hỏi tương tự

Một công ty muốn thiết kế một loại hộp có dạng hình hộp chữ nhật, đáy là hình vuông sao cho thể tích của khối hộp được tạo thành là 8 d m 3 và diện tích toàn phần đạt giá trị nhỏ nhất. Độ dài cạnh đáy...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG