Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz tìm phương trình mặt phẳng ( α ) cắt ba trục Ox, Oy, Oz lần lượt tại 3 điểm A (-3; 0; 0), B(0;4;0), C(0;0;-2)

Trong không gian Oxyz tìm phương trình mặt phẳng  cắt ba trục Ox, Oy, Oz lần lượt tại 3 điểm A (-3; 0; 0), B(0;4;0), C(0;0;-2)

  1. 4x + 3y - 6z + 12 = 0 

  2. 4x + 3y + 6z + 12 = 0 

  3. 4x - 3y + 6z - 12 = 0 

  4. 4x - 3y + 6z + 12 = 0 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.4x -3y +6z + 12 = 0 Mặt phẳng ( α ) có phương trình là:

ĐÁP ÁN D. 4x - 3y + 6z + 12 = 0  

Mặt phẳng  có phương trình là: 

1

Câu hỏi tương tự

Dân số thế giới cuối năm 2010, ước tính 7 tỉ người. Hỏi với mức tăngtrưởng dân số 1,5% mỗi năm thì cuối năm 2020 dân số thế giới là baonhiêu?

12

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG