Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz, phương trình mặt phẳng ( α ) cắt ba trục tọa độ tại M (-3;0;0),N (0;4;0), P (0;0;-2) có phương trình là:

Trong không gian Oxyz, phương trình mặt phẳng  cắt ba trục tọa độ tại M (-3;0;0),N (0;4;0), P (0;0;-2) có phương trình là:

  1. 4x - 3y + 6z +12 =0 

  2. 4x - 3y +6z-12=0

  3. 4x+3y+6z+12=0

  4. 4x+3y-6z+12=0 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.4x - 3y + 6z +12 =0

ĐÁP ÁN A. 4x - 3y + 6z +12 =0  

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian , biết mặt phẳng cắt mặt cầu : theo đường tròn giao tuyến có bán kính . Giá trị là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG