Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz , đường thẳng qua A ( 2 ; 1 ; 3 ) và hình chiếu vuông góc của A trên trục Ox là

Trong không gian Oxyz , đường thẳng qua và hình chiếu vuông góc của A trên trục Ox là
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Hình chiếu vuông góc của A trên trục Ox là H ( 2 ; 0 ; 0 ) Đường thẳng AH qua H ( 2 ; 0 ; 0 ) nhận H A ( 0 ; 1 ; 3 ) làm vectơ chỉ phương nên có phương trình ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = 2 y = t z = 3 t ​

Đáp án B

Hình chiếu vuông góc của A trên trục Ox là 
Đường thẳng AH qua  nhận  làm vectơ chỉ phương nên có phương trình 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) xác định trên R* , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Chọn khẳng định đúng về đồ thị hàm số.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG