Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz, đường thẳng d : − 1 x ​ = 2 y + 2 ​ = 2 z − 1 ​ đi qua điểm nào dưới đây?

Trong không gian Oxyz, đường thẳng  đi qua điểm nào dưới đây?

  1. M(−1; 2; 2).

  2. M(−1; 0; 3).

  3. M(0; 2; −1).

  4. M(1; −2; −2).

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn đáp án B Ta có − 1 − 1 ​ = 2 0 + 2 ​ = 2 3 − 1 ​ = 1 nên điểm M(−1; 0; 3) thuộc đường thẳng d.

Chọn đáp án B

Ta có   nên điểm M(−1; 0; 3) thuộc đường thẳng d.

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình 4 97 − x ​ + 4 x − 15 ​ = 4 .

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG