Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz , mặt phẳng (Oxy) có phương trình là

Trong không gian Oxyz , mặt phẳng (Oxy) có phương trình là


 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D Mặt phẳng (Oxy)đi qua O(0;0;0)có véc tơ pháp tuyến k = ( 0 ; 0 ; 1 ) Nên mặt phẳng (Oxy) có phương trình là: z=0.

Đáp án D

Mặt phẳng (Oxy)  đi qua O(0;0;0) có véc tơ pháp tuyến 
Nên mặt phẳng (Oxy)  có phương trình là: z= 0.

1

Câu hỏi tương tự

Hai bên sông A và B cách nhau 40 km. Cùng một lúc, một chiếc canô xuôi dòng từ A đến B và một chiếc bè cũng trôi từ A đên sB với vận tốc 3km/h. Sau khi đến B, canô quay về A ngay và gặp chiếc bè ở một...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG