Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz , mặt phẳng đi qua ba điểm A(1;0;0), B(0;2;0), C(0;0;3)có phương trình là

Trong không gian Oxyz , mặt phẳng đi qua ba điểm A(1;0;0), B(0;2;0), C(0;0;3)  có phương trình là

R. Robo.Ctvx25

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn đáp án B Áp dụng phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn ta có phương trình mặt phẳng (ABC): 1 x ​ + 2 y ​ + 3 z ​ = 1

Chọn đáp án B

Áp dụng phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn ta có phương trình mặt phẳng (ABC):

1

Câu hỏi tương tự

Tìm moodun của số phức : z=(2- 3 ​ i) ( 2 1 ​ + 3 ​ i )

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG