Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz cho vectơ và với .Tìm m để góc giữa hai véc-tơ có số đo bằng Một học sinh giải như sau: Bước 1: Bước 2: Theo YCBT suy ra Bước 3: Phương trình (*) Hỏi bài giải trên đúng hay sai ? Nếu sai thì sai từ bước nào ?

Trong không gian Oxyz cho vectơ a with rightwards arrow on top equals left parenthesis 1 semicolon 1 semicolon minus 2 right parenthesis và b with rightwards arrow on top equals left parenthesis 1 semicolon 0 semicolon m right parenthesis với m element of straight real numbers. Tìm m để góc giữa hai véc-tơ a with rightwards arrow on top comma b with rightwards arrow on top có số đo bằng 45 degree

Một học sinh giải như sau:

Bước 1: c o s left parenthesis a with rightwards arrow on top comma b with rightwards arrow on top right parenthesis equals fraction numerator 1 minus 2 m over denominator square root of 6 minus left parenthesis m squared plus 1 right parenthesis end root end fraction

Bước 2: Theo YCBT stack left parenthesis stack a comma with rightwards arrow on top b with rightwards arrow on top right parenthesis with hat on top equals 45 degree

 suy ra fraction numerator 1 minus 2 m over denominator square root of 6 left parenthesis m squared plus 1 right parenthesis end root end fraction equals fraction numerator 1 over denominator square root of 2 end fraction left right double arrow 1 minus 2 m equals square root of 3 left parenthesis m squared plus 1 right parenthesis end root left parenthesis asterisk times right parenthesis

Bước 3: Phương trình (*)

 left right double arrow left parenthesis 1 minus 2 m right parenthesis squared equals 3 left parenthesis m squared plus 1 right parenthesis left right double arrow m squared minus 4 m minus 2 equals 0 left right double arrow left square bracket table row cell m equals 2 minus square root of 6 end cell row cell m equals 2 plus square root of 6 end cell end table

Hỏi bài giải trên đúng hay sai ? Nếu sai thì sai từ bước nào ?

 

  1. Sai từ Bước 3

  2. Sai từ Bước 2

  3. Sai từ Bước 1

  4. Đúng

Đ. Châu

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz , cho bốn điểm A(a;0;0) , B(0; b;0), C(0;0; c) và D(1;2;−1) ; với a, b, clà các số thực khác 0 . Biết rằng bốn điểm A, B, C, Dđồng phẳng khi khoảng cách từ gốc...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG