Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz cho M ( 0 ; 1 ; 2 ) và đường thẳng △ : 2 x − 3 ​ = 1 y − 2 ​ = 1 z − 2 ​ . Mặt phẳng (P)thay đổi và song song với △ ,cách △ một khoảng bẳng 2 2 ​ . Khoảng cách từ M đến mặt phẳng (P)có giá trị lớn nhất bằng?

Trong không gian Oxyz cho  và đường thẳng .  Mặt phẳng (P) thay đổi và song song với  ,cách một khoảng bẳng . Khoảng cách từ M đến mặt phẳng (P)có giá trị lớn nhất bằng?

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Đường thẳng △ qua điểm A(3;2;2), vectơ chỉ phương u ( 2 ; 1 ; 1 ) Gọi H là hình chiếu vuông góc của M lên △ ; K là hình chiếu vuông góc của H lên(P). Do đó theo bất đẳng thức tam giác ta có: d ( M , ( P ) ) ≤ M K ≤ M H + HK = 6 11 ​ ​ + 2 2 ​ Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi M, K, H thẳng hàng và (P)qua K vuông góc với đường thẳng MH.

Đáp án B

Đường thẳng qua điểm A(3;2;2), vectơ chỉ phương Gọi H là hình chiếu vuông góc của M lên ; K là hình chiếu vuông góc của H lên(P).

Do đó theo bất đẳng thức tam giác ta có:

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi M, K, H thẳng hàng và (P) qua K vuông góc với đường
thẳng MH. 
 

1

Câu hỏi tương tự

Hai bên sông A và B cách nhau 40 km. Cùng một lúc, một chiếc canô xuôi dòng từ A đến B và một chiếc bè cũng trôi từ A đên sB với vận tốc 3km/h. Sau khi đến B, canô quay về A ngay và gặp chiếc bè ở một...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG