Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz cho tam giác MNP với M (1;0;0), N(0;0;1), P (2;1;1) . Góc M của tam giác MNP bằng:

Trong không gian  Oxyz cho tam giác MNP với M (1;0;0), N(0;0;1), P (2;1;1). Góc M của tam giác MNP bằng:

  1. 450

  2. 600

  3. 900

  4. 1200

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.90 0

ĐÁP ÁN C. 90

1

Câu hỏi tương tự

Cho đường tròn (O; R) có dây BC<2R cố định. Gọi A là điểm di động trên cung lớn BC. Kẻ BE và CF là đường cao của △ A BC cắt nhau tại H. Chứng minh rằng khi A di động thì đường thẳng qua A và vuông ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG