Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz cho đường thẳng d và mặt cầu (S): x 2 + y 2 + z 2 + 4x - 6y + m = 0, d có phương trình . Giá trị của m để d cắt (S) tại hai điểm M,N sao cho MN = 8 là:

Trong không gian Oxyz cho đường thẳng d và mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 + 4x - 6y + m = 0, d có phương trình fraction numerator x minus 1 over denominator 2 end fraction equals fraction numerator y minus begin display style 3 over 2 end style over denominator 1 end fraction equals z over 2. Giá trị của m để d cắt (S) tại hai điểm M,N sao cho MN = 8 là:

  1. m = 12

  2. m = 10

  3. m = - 12

  4. m = -1

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp đều có cạnh đáy bằng . , , lần lượt là trung điểm của , , . Dựng một hình trụ có một đáy là đường tròn ngoại tiếp tam giác , một đáy thuộc mặt phẳng . Biết diện tích xung quanh của hình ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG