Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d và mặt cầu (S) có phương trình lần lượt là , .Cho biết d cắt (S) tại hai điểm M, N. Tính độ dài đoạn thẳng MN

Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d và mặt cầu (S) có phương trình lần lượt là fraction numerator x plus 3 over denominator negative 1 end fraction equals y over 2 equals fraction numerator z plus 1 over denominator 2 end fractionx squared plus y squared plus z squared minus 2 x plus 4 y plus 2 z minus 18 equals 0. Cho biết d cắt (S) tại hai điểm M, N. Tính độ dài đoạn thẳng MN

  1. M N equals fraction numerator square root of 30 over denominator 3 end fraction

  2. M N equals 8

  3. M N equals 16 over 3

  4. M N equals 20 over 3

Đ. Châu

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Phương trình mặt phẳng đi qua A (1, 1, 1) và vuông góc với hai mặt phẳng (P): x + y - z - 2 = 0 và (Q): x - y + z - 1 = 0 là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG