Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng và đường thẳng d có phương trình Tìm tọa độ giao điểm I của mặt phẳng (P) và đường thẳng d

Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng left parenthesis P right parenthesis colon space x plus 3 y minus z plus 9 equals 0 và đường thẳng d có phương trình fraction numerator x minus 1 over denominator 2 end fraction equals y over 2 equals fraction numerator z plus 1 over denominator negative 3 end fraction

Tìm tọa độ giao điểm I của mặt phẳng (P) và đường thẳng d

  1. I (-1; -2; 2)

  2. I (-1; 2; 2)

  3. I(-1; 1; 1)

  4. I (1; -1; 1)

Đ. Châu

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Thay tọa độ từng đáp án vào và d chỉ có A thỏa mãn.

Thay tọa độ từng đáp án vào và d chỉ có A thỏa mãn.

1

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG