Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) : và mặt phẳng Khi đó khẳng định nào sau đây là đúng?

Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) : x squared plus y squared plus left parenthesis z minus 2 right parenthesis squared equals 1 và mặt phẳng left parenthesis alpha right parenthesis colon space 3 x plus 4 z plus 12 space equals space 0

Khi đó khẳng định nào sau đây là đúng?

  1. Mặt phẳng (alpha)  đi qua tâm mặt cầu (S).

  2. Mặt phẳng (alpha)  tiếp xúc mặt cầu (S).

  3. Mặt phẳng (alpha)  cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn.

  4. Mặt phẳng (alpha)  không cắt mặt cầu (S).

Đ. Châu

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Mặt cầu (S) có tâm là I (0; 0; 2) bán kính R=1. Ta có , suy ra mặt phẳng ( ) không cắt mặt cầu (S).

Mặt cầu (S) có tâm là I (0; 0; 2) bán kính R=1. Ta có d subscript left parenthesis I comma left parenthesis alpha right parenthesis right parenthesis end subscript equals 4 greater than R, suy ra mặt phẳng (alpha) không cắt mặt cầu (S).

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai mặt phẳng ( P ) : 2 x − y − 2 z − 5 = 0 và ( Q ) : x − y + 1 = 0 . Góc giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG