Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) : ( x − 1 ) 2 + ( y − 1 ) 2 + ( z − 1 ) 2 = 25 và điểm M(1;-1;2). Mặt phẳng (P) đi qua M và cắt mặt cầu ( S) sao cho đường tròn giao tuyến có bán kính nhỏ nhất. Phương trình mặt phẳng (P) là

Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) :   và điểm M(1;-1;2). Mặt phẳng (P) đi qua M và cắt mặt cầu ( S) sao cho đường tròn giao tuyến có bán kính nhỏ nhất. Phương trình mặt phẳng (P) là

  1. 2y+z=0

  2. x+y+z-2=0

  3. 2y-z+4=0

  4. x-y+2z-6=0

R. Robo.Ctvx30

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C. Mặt phẳng (P) đi qua M và cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn có bán kính nhỏ nhất khi khoảng cách từ tâm I đến (P) lớn nhất. Gọi H là hình chiếu vuông góc của I trên (P). Khi đó IH ≤IM. Dấu bằng xảy ra khi H≡M hay (P) đi qua M và nhận I M làm vectơ pháp tuyến.

Chọn C.

Mặt phẳng (P) đi qua M và cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn có bán kính nhỏ nhất khi khoảng cách từ tâm I đến (P) lớn nhất.

Gọi H là hình chiếu vuông góc của I trên (P).

Khi đó IH ≤IM.

Dấu bằng xảy ra khi H≡M hay (P) đi qua M và nhận  làm vectơ pháp tuyến.

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu ( x − 1 ) 2 + ( y − 2 ) 2 + ( z + 5 ) 2 = 16 và điểm A(1;2;-1). Điểm B thuộc mặt cầu sao cho AB có độ dài lớn nhất. Toạ độ điểm B là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG